Projekt

Att arbeta säkert och effektivt i projekt ställer krav, inte bara på utförandet utan också inom många andra områden.
Roslöv har vana och lång erfarenhet av att arbeta i såväl stora som små projekt.

Erfarenhet av alla entreprenadformer

Total-, utförande-, samverkans- eller generalentreprenad är de vanligast förekommande entreprenadformerna. På Roslöv är vi väl förtrogna med rutiner och arbetsätt oavsett vilken entreprenadform som gäller.

Entreprenadform, kontrakt, förfrågningsunderlag, kundens egna krav, myndighetskrav samt vårt eget regelverk för kvalitet, miljö och arbetsmiljö utgör grundstenarna för hur vi lägger upp och genomför våra projekt.

Höga mål, långsiktiga partnerskap

Vår organisation är uppbyggd för att möta våra kunders krav på bästa sätt.

Med inställningen är att varje projekt skall bli minst så lyckat som vi och vår kund hoppades från början, bygger vi förtroendefulla och långsiktiga partnerskap.