Inspektion & underhåll

I Sverige finns de ca 64 000 skyddsrum varav de flesta byggdes under 50- och 60-talet. MSB har det övergripande ansvaret vad gäller tillsyn, nyproduktion och planering. Men det är fastighetsägaren som har ansvar för funktion och underhåll. Roslöv har lång erfarenhet av både nyproduktion, besiktning samt iordningställande av skyddsrum. 

 

Inspektion

Du som ansvarig för skyddsrummen i din fastighet ska känna dig trygg med dess funktion. Bokar du en inspektion med vår tekniker kommer hen ut och kontrollerar alla funktioner och utrustning tillsammans med dig. Då kan du samtidigt vara frågvis så du känner dig än mer trygg med vilka funktioner som ska finnas i ett skyddsrum. 

En inspektion som denna går oftast snabbt och du får för en liten kostnad en korrekt bild kring i vilket skick skyddsrymmet är samt vilka åtgärder som bör och måste åtgärdas. 

 

Underhåll

I Sverige finns de ca 64 000 skyddsrum varav de flesta byggdes under 50- och 60-talet. MSB har det övergripande ansvaret vad gäller tillsyn, nyproduktion och planering. Men det är fastighetsägaren som har ansvar för funktion och underhåll. Roslöv har lång erfarenhet av både nyproduktion, besiktning samt iordningställande av skyddsrum. 

Vi hjälper dig som fastighetsägare att underhålla de skyddsrum du ansvarar för. Att ventilationsvevar inte rostat fast, att gasdörrarna håller önskad funktion och att golvbrunnarna är funktionella är några exempel på åtgärdspunkter.

Vill du skaffa dig bekymmersfrihet är du välkommen att kontakta oss så skräddarsyr vi ett underhållsavtal som passar just dig och de skyddsrum du ansvarar för.