Branddörrar

I Boverkets Byggregler (BBR) anges vilken brandklass som krävs för dörrar i olika situationer. En branddörr ska vara typgodkänd vilket innebär att den är brandprovad, tillverkningskontrollerad och försedd med typgodkännandeskylt. Ett viktigt krav är också att dörren är korrekt monterad.

Skydd mot brand och brandgaser

Hellbergs brandklassade ståldörrar är typgodkända för brand och i de flesta fall även för brandgastäthet. Dörrarna ger ett effektivt skydd mot spridning av värme, lågor och brandgas. Dörrarna erbjuds i en rad olika storlekar, i enkel- och dubbeldörrsutförande samt som luckor.

Brandklasser

Branddörar erbjuds enligt brandklasserna

• EI30 (innerdörrar) = EI(2)15-EW30 (ytterdörrar).
• EI60 (innerdörrar) = EI(2)15-EW60 (ytterdörrar).
• EI90 (innerdörrar) = EI(2)15-EW90 (ytterdörrar).
• EI120 (innerdörrar) = EI(2)15-EW120 (ytterdörrar).

Tillgängliga rökgasklasser är Sa och S200 (fd Sm) enligt SS-EN 13501-2.

Många av våra branddörrar finns lager och kan levereras eller hämtas samma dag om så önskas.

Kontakta oss gärna för mer information.

 

Klassningar

Vi erbjuder ett brett sortiment av branddörrar, säkerhetsdörrar, ljuddörrar, skjutdörrar och luckor i stål för bostäder, industri och offentliga miljöer. Kompletta dörrpaket – för inomhus och utomhus bruk – som svarar upp mot kundunika klassningskrav sett till säkerhet, brand, ljud, rökgas och korrosivitet.

Brandskydd

30 min
60 min
90 min
120 min

Ljud

Rw 33 dB
Rw 38 dB
Rw 43 dB

Rökgas

Sa
S200

Säkerhet

RC2
RC3
RC4

Korrosivitet

C2
C3
C4
C5-I
C5-M