Service

Vårt ansvar avslutas inte när dörren monterats. Med egen personal servas, repareras och vidareutvecklas våra dörrar i takt med att kravbilden förändras.

Beredda när det oväntade inträffar

Ibland inträffar oväntade händelser som påverkar våra produkter. Över tid behöver också våra dörrar och partier underhåll.

När det oväntade inträffar – som till exempel inbrott, skador eller olyckor – vill du som kund som regel inte vänta i veckor vare sig på att få rätt produkt producerad eller att få en servicetekniker på plats. Vi kan nästan alltid lösa problemet temporärt eller permanent.

Organiserde för snabba ingrepp

Roslöv har västsveriges största lager av ståldörrar och kringutrustning samt en stor egen stab med servicetekniker som kan rycka ut med kort varsel.

Planerad service och underhåll är viktigt och utgör en betydande del av vår verksamhet. Vi kan också erbjuda underhållsavtal som medverkar till problemfri drift och minskade kostnaderer över produkternas hela livslängd.