Skyddsrum

Ett skyddsrum ska snabbt ge skydd åt närboende i händelse av krig men också vid andra olyckstillbud som t.ex brand. På Roslöv har vi arbetat med skyddsrum i över sjuttio år. Vi besiktigar skyddsrum, reparerar och bygger om samt monterar nödvändig utrustning för ventilation, el, avlopp och energiförsörjning. Vi har oftast även en konsultativ roll för fastighetsägare som behöver goda råd.

Skyddrummet skyddar befolkningen vid krig

Ett skyddsrum skyddar befolkningen vid krig och andra allvarligare samhällsfaror. Skyddsrummet är som regel en del av en byggnad – t.ex bostadshus eller industrifastigheter – som har förstärkta väggar, tak, golv och dörrar som kan stå emot t.ex tryckvågor och splitter men också brand och strålning.

I Sverige finns idag nära 65 000 skyddsrum med plats för cirka sju miljoner människor. 

Fastighetsägaren ansvarar

Det är fastighetsägaren som bär ansvaret för att skyddsrummet fungerar som det ska samt att all utrustning finns på plats och kan iordningställas vid höjd beredskap.

I krigssituationer, eller om regeringen har meddelat höjd beredskap, ska skyddsrummen kunna ställas i ordning inom två dygn.

Det finns tydliga regler kring hur skyddsrummet ska vara utrustat. I en krissituation ska skyddsrummet t.ex vara förberett med vatten upptappat på kärl, värme, ventilation och toalettmöjligheter. Det finns också utförliga rekommendationer kring vilken utrustning som ska finnas tillgänglig.

Roslöv kan ge råd

För att säkerställa att skyddsrummet uppfyller uppsatta krav utför MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – skyddsrumskontroller. Fastighetsägaren kan däremellan, för att kontrollera skicket på skyddsrummet, anlita en skyddsrumssakkunnig för att göra en statusbesiktning.

På Roslöv har vi arbetat med skyddsrum i över sjuttio år och har lång erfarenhet av skyddsrumsbesiktningar. Besiktningen resultaterar i ett protokoll med föreslagna åtgärder men ger också ett bra tillfälle att få tips och råd kring framtida förändringar.

Material för nödvändiga förändringar

Vanliga förändringar i skyddsrummet kan vara omdragning av el- och vatten men också installation av larm och annan elektronik.

Roslöv hjälper dig med installationerna men också att välja rätt utrustning, från små detaljer till dörrar, nödutgångar och ingjutningsgods.

 

Så jobbar vi med skyddsrum

Regelbunden besiktning - bra ekonomi

Roslöv lämnar gärna fördelaktiga anbud på förfrågningar baserade på färdiga handlingar. Det vanligaste är dock att fastighetsägare hör av sig och är osäker på statusen på sitt skyddsrum.

Fastighetsägarens kontakt resulterar i att med vi, med hjälp av en konsult, genomför en besiktning av skyddsrummet. Vid besiktningen upprättas ett protokoll med åtgärdsförslag. Det är därefter upp till dig som kund att avgöra vilka åtgärder som skall genomföras.  

För att undvika att skyddrummen förfaller, föreslås en kortare besiktning vartannat år. Med regelbundna kontroller upprätthålls en tillfredsställande status vilket förhindrar att stora restaurerings- och reparationsbehov byggs upp. Regelbunden tillsyn medverkar även till att underhållskostnaden kan spridas ut över längre tid.

 

Beställningsformulär

När du klickar på Skicka godkänner du också att du läst och förstått vår integritetspolicy (GDPR).