Vi talar gärna om partnerskap

Hos Roslöv är det du som kund som bestämmer formerna för vårt samarbete. Vi en är erfaren och professionell leverantör som utifrån ett väldimensionerat lager snabbt levererar de dörrar du behöver. För dig som vill gå på djupet är vi en komplett partner som deltar genom hela projektet, från den första idén till det att dörren eller partiet sitter på plats.

Engagemang och ansvar för hela montaget

Ett dörrprojekt rymmer många steg. Får vi själva bestämma är vi gärna med från ruta ett.

Vi deltar ofta och gärna i det inledande idéarbetet där kundens önskemål "kryddas" med innovativa råd från våra projektledare. Produktions- och montageaspekter vävs tidigt in i resonemanget för att optimera projektekonomin och undvika ovälkomna överraskningar vid projektets slut. Välgrundade kalkyler är likaså självklara i ett bra projekt.

Om det finns en osäkerhet kring storlek och dimensioner erbjuds även möjligheter till  måttning. Rätt mått är en förutsättning för att säkra ett bra slutresultat men också för att kunna lämna ett korrekt anbud.

Med konstruktion och projektering klarlagd påbörjas produktionen. I vår egen verkstad finns resurser för kompletteringar och ändringar fram till önskat utförande.

Färdiga dörrar och partier monteras på plats av egna montörer. Montaget omfattar även lås, beslag, automatik och andra tillval. Många av våra montörer har varit med länge och har ett kunnande som vi är mycket stolta över. Professionella yrkesmän borgar för kvalitet, leverans i tid och trygghet på arbetsplatsen.

Våra dörrar monteras överallt

Våra produkter monteras i privata och offentliga miljöer inom alla kategorier. Dörrar och partier från Roslövs är vanliga i allt från bostadshus till butiker, restauranger, hotell, arenor och industrier.

Montagekunder är ofta byggare, byggserviceföretag, fastighetsägare, underhållsföretag, bostadsrättsföreningar eller industrier men vi utför även arbeten för privatkunder.

Skyddsrum ett specialområde

Ett skyddsrum ska snabbt kunna ge skydd åt närboende i händelse av krig men också vid andra olyckstillbud som t.ex brand.

Skyddsrummet är som regel en del av en byggnad eller annan anläggning med förstärkta väggar, tak, golv och dörrar som kan stå emot t.ex tryckvågor, splitter, brand och strålning. Skyddsrummet har även ett eget ventilationssystem för att stänga ute giftiga gaser och radioaktivt damm.

På Roslöv har vi arbetat med skyddsrum i över sjuttio år. Vi besiktigar skyddsrum, reparerar och bygger om samt monterar nödvändig utrustning för ventilation, el, avlopp och energiförsörjning. Vi har också en konsultativ roll för fastighetsägare som behöver råd.

 

Rådgivning/projektering

Vi deltar ofta och gärna i det inledande idéarbetet där kundens önskemål "kryddas" med innovativa råd från våra projektledare.

Produktion

I vår egen verkstad finns resurser för kompletteringar och ändringar fram till önskat utförande.

Montage

Färdiga dörrar och partier monteras på plats av egna montörer. Montaget omfattar även lås, beslag, automatik och andra tillval.

Service

Vårt ansvar avslutas inte när dörren monterats. Med egen personal servas, repareras och vidareutvecklas våra dörrar i takt med att kravbilden förändras.