Rådgivning

Är du fastighetsägare och har ett eller flera skyddsrum du ansvarar för? Välkommen att kontakta oss på Roslöv. Vi hjälper dig reda ut om det behövs vidtas några åtgärder med skyddsrummet och du får samtidigt ett kostnadsförslag för att iordningställa det till ett godkänt skick.

Kontroll

Ett första steg för dig som fastighetsägare är att du kontaktar oss för en kontroll. Där går vår tekniker, tillsammans med en representant från er, igenom skyddsrummet. Vår tekniker för protokoll och fotodokumenterar vid behov de fel och brist ni upptäcker. Skulle skyddsrummet vara komplett och utan behov av åtgärder kan du som fastighetsägare känna dig trygg vid en kommande besiktning från MSB eller ett beredskapslarm.
Skulle det finnas brister får du ett kostnadsförslag från oss. 

Iordningställande

I Sverige har skyddsrum de senaste 30 åren mest använts som förråd. Nu kommer MSB utöka sina besiktningar och vi på Roslöv står redo att säkerställa att ditt skyddsrum är komplett.
Efter att du fått ett kostnadsförslag från oss, och accepterat det, är nästa steg att vår tekniker beställer den utrustning som saknas eller är defekt. När allt material finns bokar teknikern tid för att iordningställa skyddsrummet. Oftast tar detta inte mer än en dag och när teknikern lämnar har du som fastighetsägare ett skyddsrum som utan anmärkning klarar av ett besök från MSB. 
MSB:s folder "Till dig som äger ett skyddsrum"

Skulle du och de i din fastighet vilja testa att iordningställa skyddsrummet med alla moment som ingår? Vi kan under en eller två heldagar guida er i hur man monterar upp och driftsätter all utrustning.