Dörrar för varje miljö

Specifika krav kring funktion, design och klassning fäller ofta avgörandet vid ditt val av dörr. Roslöv erbjuder stabila ståldörrar som motverkar brandspridning och stänger ute ovälkomna besökare. Branddörrar, säkerhetsdörrar och lägenhetsdörrar är en bärande del av vår verksamhet. Programmet rymmer även specialdörrar med automatik och annan funktionalitet samt dörrar i rostfritt, aluminium och trä.

Ståldörrar

Ståldörrar är den optimala lösningen för många dörrbehov.

En bra branddörr i stål motverkar brandspridning, bromsar temperaturökningar och förhindrar skadliga gaser att passera. Vi kan erbjuda branddörrar och luckor som svarar upp mot de flesta brandklasser, i ett brett spann av storlekar.

Våra säkerhets- och lägenhetsdörrar syftar till att avskräcka och stänga ute ovälkomna besökare. Tillsammans med vår huvudleverantör Hellbergs Dörrar i Mellerud AB erbjuds säkerhetsdörrar godkända enligt relevanta säkerhetsklasser. Dörrarna erbjuds lackerade i ett stort antal färger, alternativt klädda i attraktiva folier med träutseende.

Vårt program rymmer också ståldörrar klassade för ljudreduktion, skottsäkerhet och annan specialfunktionalitet.

Ståldörrstillval

Dörrens utseende och funktion fullbordas utifrån ett rikt utbud av varianter och tillval.

Vårt sortiment omfattar ett flertal karmar och trösklar för olika ändamål. Du kan samtidigt med hjälp av t.ex glasurtag, sido-/överljus, spegelprofilering och val av färg och laminat ge dörren ett utseende som lyfter miljön. Tillvalsprogrammet rymmer även en rad variationer för förbättrad funktionalet och ökad säkerhet.

Övriga dörrar

Vid sidan av vårt breda sortiment av ståldörrar erbjuds även dörrar i alternativa material samt dörrar anpassade för specifika funktionskrav.

Vårt program omfattar bland annat trädörrar, skyddsrumsdörrar, aluminiumdörrar, portar, luckor, gallerdörrar, automatiska dörrar och glasdörrar. Vi löser helt enkelt det mesta vad gäller dörrar.