STÅLDÖRRAR      -      SERVICE      -      SKYDDSRUM

Om Roslöv 

SEMESTERSTÄNGT v28-31

Vid akuta ärenden där dörrar eller partier MÅSTE åtgärdas omgående, kontakta:

Gaute Skulstad: 0706-947064

Magnus Joander: 0708-840956

 

Alternativt maila till: info@roslov.se

KONTROLLER OCH ÅTGÄRDER
AV SKYDDSRUM I HELA VÄSTSVERIGE

Roslöv har över 70 års erfarenhet av skyddsrum. Allt från kontroller och tillsyner till åtgärder av fel och brister. Vi kan dessutom bistå med att ta fram underlag för upphandlingar eller utbilda fastighetsvärdar att själva utföra service av väsentliga installationer. Vår personal har bred kunskap kring skyddsrummets allt delar och installationer. Vi har kostnadsfri rådgivning via mail eller telefon och ett stort lager med utrustning för snabb leverans. 

Läs mer

Skyddsrum

Ett skyddsrum ska snabbt ge skydd åt närboende i händelse av krig men också vid andra olyckstillbud som t.ex brand eller terrorattacker. På Roslöv har vi arbetat med skyddsrum i över sjuttio år. Vi utför besiktningar, kontroller, tillsyner, ågärder av bristersamt nybyggnation. Våra tekniker är sakkunniga med ett certifikat från MSB. Vi har ett stort och erfaret kontaktnät då vårt mål ät att alltid lämna fasta priser i våra offerter så du som fastighetsägare enkelt kan få ett grepp kring kostnaderna.

Mer om skyddsrum 

Helhetsgrepp kring dörrmiljön

Roslöv AB är den erfarne specialisten på dörrar och partier. Vi tar ett helhetsgrepp kring hela värdekedja, från måttning och projektering till montage, service och underhåll. Vi är också en välrenommerad leverantör av material och utrustning för skyddsrum.

Dörrar och partier från Roslöv är vanligt förekommande i allt från bostadshus till butiker, restauranger, hotell, arenor och industrier. Kunderna är ofta ofta byggare, byggserviceföretag, fastighetsägare, underhållsföretag, bostadsrättsföreningar eller industrier men vi utför även arbeten för privatkunder.

Mera om Roslöv

Vi delar gärna med oss av det vi kan

För oss på Roslöv är helheten viktig. Vi finns med under dörrens hela livstid och tar en aktiv roll kring hela värdekedjan. Med ett fast grepp kring hela projektet optimeras byggekonomin samtidigt som risken för ovälkomna överraskningar reduceras.

Roslöv erbjuder det mesta av det som krävs i en modern dörrmiljö. Sortimentet rymmer dörrar i stål, rostfritt eller trä men också dörrpartier och portar i stål eller aluminium.

Till kontakt 

Måttning

Korrekta mått är en förutsättning för en rättvisande kalkyl och ett bra slutresultat. Vi utför kvalificerad måttning på plats hos kund.

Montage

Färdiga dörrar och dörrpartier monteras på plats av egna montörer. Montaget omfattar även lås, beslag, automatik och andra tillval.

Service & underhåll

Vårt ansvar avslutas inte när dörren monterats. Vi servar, reparerar och vidareutvecklar våra dörrar i takt med att kravbilden förändras. 

Skyddsrumsservice

Vi besiktigar och bygger om skyddsrum och monterar nödvändig utrustning. Vi är också en erfaren partner för fastighetsägare som behöver råd.