Långsiktigt ägande – kontroll över hela kedjan

Sedan 2021 ägs Roslöv AB av Hellbergs Dörrar i Mellerud AB, en stark och solid dörrtillverkare med Sebastian Hellberg som ägare. Hellbergs och Roslöv har djupa rötter tillsammans och en relation som sträcker sig över 70 år tillbaka i tiden.

Flera länkar i samma kedja

Ägande- och organisationsstrukturen innebär insyn och kontroll på hela värdekedjan, från produktion till slutleverans. Marknadskontakten ger oss också kontinuerligt kunskapsåterföring från kunder vilket är mycket värdefullt för alla parter.

Hellbergs-koncernens uppbyggnad ger oss också möjligheter att leverera kompletta färdigmonterade lösningar med funktionsansvar fullt ut samtidigt som vi kan erbjuda rena materielleveranser direkt från fabrik.

Rätt organisation, rätt kompetens

Hela värdekedjan under samma tak ger oss fördelar vi är tämligen ensamma om. Unik är också kompetensen hos vår personalen. Genom kunskapen hos våra medarbetare kan våra kunder känna tryggheten av att få den hjälp man behöver direkt.

Servicen säkerställs genom vår organisation. Roslöv är organiserade under avdelningarna:

• Service & Underhåll
• Projekt
• Lager-/materielleveranser
• Skyddsrum.

Vår erfarna, kompetenta personal består till merparten av montörer och projektledare. Till deras stöd finns ekonomi, KMA och ledning. Styrelsen består av ägaren samt tre externa ledamöter med specialistkompetenser inom värdefulla områden direkt kopplade till verksamheten.