Långsiktigt ägande – kontroll över hela kedjan

Roslöv AB ägs sedan 2021 av den familjeägda Hellbergs-koncernen där Hellbergs Door Company AB är moderbolag.
Hellbergs och Roslöv har djupa rötter tillsammans och en relation som sträcker sig över 60 år tillbaka i tiden.

Flera länkar i samma kedja

Ägande- och organisationsstrukturen innebär insyn och kontroll på hela värdekedjan, från produktion till slutleverans. Marknadskontakten ger oss också kontinuerligt kunskapsåterföring från kunder vilket är mycket värdefullt för alla parter.

Hellbergs-koncernens uppbyggnad ger oss också möjligheter att leverera kompletta färdigmonterade lösningar med funktionsansvar fullt ut samtidigt som vi kan erbjuda rena materialleveranser direkt från ståldörrfabriken i Mellerud.

Rätt organisation, rätt kompetens

Hela värdekedjan under samma tak ger oss fördelar vi är tämligen ensamma om. Unik är också kompetensen hos vår personalen. Genom kunskapen hos våra medarbetare kan våra kunder känna tryggheten av att få den hjälp man behöver direkt.

Servicen säkerställs genom vår organisation. Roslöv är organiserade under avdelningarna:

• Service & Underhåll
• Projekt
• Lager-/materielleveranser
• Skyddsrum.

Vår erfarna, kompetenta personal består till merparten av montörer och säljare/projektledare.
Till deras stöd finns VD, ekonomi, KMA samt styrelse och ägare.